Bilingualism

Sylwadau wrth farcio gwaith y disgyblion

Comments when marking pupils’ work

Clod – Praise

 • Ardderchog – Excellent
 • Bendigedig - Great
 • Ymdrech dda – Good effort
 • Da iawn – Very good
 • Gwaith da – Good work
 • Gwaith o safon uchel – Work of a high standard
 • Taclus! Neat!

Gwella - Improving

 • Gorffennwch! – Finish!
 • Tanlinellwch! – Underline!
 • Dyddiad? – Date?
 • Anhaclus! – Untidy!

Targedau – Targets

 • Cofiwch …. – Remember ……
 • Rhaid meddwl am …… - You must think about ….
 • Dylech chi ….. – You should …..